Tolerantie in het land van Rembrandt

De kern van deze lezing is een onderwerp van maatschappelijk belang.
Tolerantie ten opzichte van andere godsdiensten en culturen, en de wijze waarop wij daarmee om zijn gegaan in de 16e en 17e eeuw.

Nederland is van oudsher het land van tolerantie en wij zijn daar altijd trots op geweest.
Met name in de 17e eeuw, de tijd van Rembrandt, was de Republiek een oase van gastvrijheid in Europa.

In hoeverre berust dit imago echter wel op feiten?

Was bijvoorbeeld de houding van de burger t.o.v. de joodse immigratie in de 17e eeuw wezenlijk anders dan onze huidige benadering van de Islam in Nederland?

In deze lezing gaat het om de strijd die wij in het verleden gevoerd hebben voor een meer tolerante maatschappij, en wij kijken daarbij naar het werk van Rembrandt.

Onze grootste schilder portretteerde zijn personages, ook als die van een andere cultuur waren, met respect en vaak zelfs met bewondering. In zijn schilderijen en meesterlijke tekeningen zijn daar veel voorbeelden van te vinden. Rembrandt kan ons inspireren in onze huidige discussie over tolerantie.

Rembrandt, Joden in de synagoge (detail), 1648.
ets en droge naald techniek
Teylers Museum, Haarlem.

Nederland en België

Geschiedenis van Nederland en België

Adres

Stichting Hollandse Academie voor Cultuurhistorie
Binnengasthuisstraat 36
1012 ZD  Amsterdam

Contact

Tel. 020 – 6277036
info@hollandseacademie.nl

Subscribe