Rembrandt als Amsterdammer

De schilder in het 17e eeuwse Amsterdam.

Hoewel hij in Leiden geboren was werd Rembrandt later een Amsterdammer in hart en nieren.
Amsterdam was het New York van die dagen. Dat was de omgeving waarin een kunstenaar carrière kon maken. Eindeloos zwierf Rembrandt langs de kade waar de exotische goederen van de Oost Indische Compagnie gelost werden.

Daar zocht hij de meest fantastische spullen uit en sjouwde die mee naar zijn atelier om er zijn schilderijen mee te stofferen en zijn personages mee aan te kleden.

Hij specialiseerde zich in het schilderen van historische taferelen, vooral bijbelverhalen, en in de portretkunst, waarmee hij al snel furore maakte in de stad.

Rembrandt’s grootste interesse ging uit naar de mensen zelf.
Dat blijkt uit de intensiteit van zijn portretten, ook als de figuren onderdeel van een grotere compositie zijn.
Daarin was hij op zijn best, in het eerlijk weergeven van mensen, gevangen in het spel van licht waarvan hij de geniale meester was.

Bij de foto:
Rembrandt, Zelfportret, 1669.
National Gallery, Londen.

Nederland en België

Geschiedenis van Nederland en België

Adres

Stichting Hollandse Academie voor Cultuurhistorie
Binnengasthuisstraat 36
1012 ZD  Amsterdam

Contact

Tel. 020 – 6277036
info@hollandseacademie.nl

Subscribe