Programma

Gedurende meer dan 30 jaar heeft de Hollandse Academie een breed programma opgebouwd met onderwerpen uit de Europese cultuurgeschiedenis. De Spaanse kunst en geschiedenis zijn daarin ruim vertegenwoordigd gezien de achtergrond van de stichting. Het Spaanse materiaal wordt voortdurend bijgewerkt en vernieuwd.

Het repertoire is inmiddels aanzienlijk uitgebreid en heeft een ruimer Europees karakter gekregen.
Thema’s uit Midden- en Oost-Europa zijn daarin opgenomen. Deze lezingen werken eveneens uitstekend als voorbereiding op culturele reizen.

Nederlandse cultuurgeschiedenis mag zich momenteel in een toenemende belangstelling verheugen. Onze nieuwe programma’s zullen daar duidelijk op in spelen.

Bij de keuze van nieuwe onderwerpen gaat de voorkeur uit naar thema’s waarbij verschillende Europese landen betrokken zijn. Voorbeelden zijn: “ Een daverend congres. De Vrede van Munster. 1648”, “De Vrede van Utrecht. 1713” en “Het Congres van Wenen, 1814-1815”. Daarin komt de internationale politieke situatie van de betreffende periode aan de orde.

Alles draait om de geschiedenis van Europa!

Onderwerpen