Moren, joden en christenen in Spanje

De multiculturele samenleving is een actueel onderwerp, waar uiteenlopende meningen over bestaan en waar het laatste woord dan ook nog niet over gezegd is.

Het is echter geen níeuw thema.
In de middeleeuwen kende Spanje ook een multiculturele samenleving, waarin het soms hardhandig toeging, maar waarin ook hele periodes van vredelievend samenleven voorkwamen. Spanje was het land van de drie culturen, de Moorse, de joodse en de christelijke cultuur, alle drie godsdiensten van het Boek.
Alle drie hebben zij schitterende monumenten nagelaten, zoals de moskee van Córdoba, het Alhambra, de synagogen en de grote kathedralen.

In deze lezing gaat het om de wisselende verhoudingen tussen de geloven waarbij de hoogtepunten van de kunst uitgebreid aan de orde komen.

Leeuwenhof, 2e helft 14e eeuw.
Het Alhambra, Granada.

Europa

Geschiedenis van Europa

Adres

Stichting Hollandse Academie voor Cultuurhistorie
Binnengasthuisstraat 36
1012 ZD  Amsterdam

Contact

Tel. 020 – 6277036
info@hollandseacademie.nl

Subscribe