Karel V

Een persoonlijke indruk van de keizer

Was Karel V nu een aardige man of niet?
Dat is een vraag die eigenlijk niet gesteld kan worden omdat geen enkel antwoord wetenschappelijk te bewijzen is.

Had Karel V smaak?
Hield hij van zijn vrouw?
Kortom: Wat was de grote keizer van de 16e eeuw voor een man?

Het zijn precies de dingen die wij nu eenmaal willen weten maar die op grond van historisch onderzoek nauwelijks te beantwoorden zijn.

Moeten wij dan de historische roddelpers raadplegen?
Dan rijst de vraag welke historici de hielenlikkers waren en welke de kwaadsprekers.

Het imago van Karel V is altijd aan veel wisselingen onderhevig geweest. Daarom in deze lezing een heel persoonlijke schets aan de hand van portretten van de man in wiens rijk de zon nooit onderging.

Titiaan, Karel V na de slag bij Mühlberg, 1548
Museo del Prado, Madrid.

Spanje

Geschiedenis van Spanje

Adres

Stichting Hollandse Academie voor Cultuurhistorie
Binnengasthuisstraat 36
1012 ZD  Amsterdam

Contact

Tel. 020 – 6277036
info@hollandseacademie.nl

Subscribe