Het Congres van Wenen. 1814-1815

Het Congres van Wenen behoorde bij de grote diplomatieke congressen die bepalend waren in de ontwikkeling van Europa.
Napoleon Bonaparte was verslagen en daarmee was een einde gekomen aan een turbulent tijdperk. Pruisen, Oostenrijk en Rusland maakten de dienst uit. Engeland stelde eisen zoals b.v. een sterke bufferstaat ten noorden van Frankrijk, het koninkrijk Holland.

Het Congres verliep traag. Het overleg was moeizaam.
Naast de eindeloze besprekingen gonsde de stad Wenen van de bals, ontvangsten en diners. Diplomatiek was het niet gewenst om een bal over te slaan
De dames in Wenen hadden veel te stellen met de tsaar van Rusland. Metternich, de Oostenrijkse kanselier, had zijn eigen agenda, zowel op het politieke als op het amoureuze vlak. Het Congres danste maar nam ook ingrijpende beslissingen, vaak meer in achterkamertjes dan in officiële vergaderingen.

Het Congres van Wenen was een flonkerende janboel.
Niettemin een uiterst belangrijk en fascinerend moment in de Europese geschiedenis.

Europa

Geschiedenis van Europa

Adres

Stichting Hollandse Academie voor Cultuurhistorie
Binnengasthuisstraat 36
1012 ZD  Amsterdam

Contact

Tel. 020 – 6277036
info@hollandseacademie.nl

Subscribe